Video giao thông

 

Lái xe kiểu "điền vào chỗ trống", xe máy kẹt giữa xe tải và xe khách hút chết

Hành động chạy xe máy như "xếp hình" hay "điền vào chỗ trống" của nam thanh niên trong video rất nguy hiểm, may mắn không bị thiệt hại về tính mạng.

Các video giao thông khác

1 2 3 4 5  
So sánh xe
loading